Powrót do listy pytań

Czy muszę się jakoś rozliczać z przychodów uzyskanych w ramach programu partnerskiego?

​Tak. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz odprowadzić należny podatek dochodowy (23%), natomiast jeśli uczestniczysz w programie partnerskim jako osoba fizyczna musisz rozliczyć wygenerowany i wypłacony przychód samodzielnie w Urzędzie Skarbowym. Dokładną instrukcję rozliczania przychodów znajdziesz w regulaminie

Rozliczenia